Puszczone przez w temacie Miasto

Kraków miastem huty

Kraków miastem huty

Polska kiedyś słynęła z wysoko rozwiniętego przemysłu ciężkiego. Byliśmy krajem kopalń i hut, a według opinii niektórych nawet dziesiątą gospodarką dzięki temu. W Krakowie wciąż jest huta Co prawda przyszły inne czasy, nastał kapitalizm i ekonomia przestawiła się z bardziej przemysłowej na bardziej usługową, nie zmienia to jednak w niczym faktu, że wyroby hutnicze wciąż pełnią ważną rolę.

Wciąż na południu kraju, w tym w Krakowie

Funkcjonują dwie największe, położone dość blisko siebie huty, które mają obecnie jednego właściciela, zostały zrestrukturyzowane i dzięki temu oferują wyroby hutnicze najwyższej jakości, które wciąż są potrzebne, a często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo.

Kładka Bernatka w Krakowie

Przede wszystkim weźmy pod uwagę rozbudowę miast. Bez konstrukcji stalowych nie powstał by w nich żaden nowy budynek, bo przynajmniej te murowane potrzebują metalowych zbrojeń, bo czasy drewnianych stropów dawno już odeszły w niepamięć i nie są już stosowane. To ile ton stali dziennie zużywane jest na polskich budowach, nawet ciężko by było policzyć.

Drugi przykład na tego, jak wyroby hutnicze z Krakowa

Są potrzebne to kolej. Często jest krytykowana za różne rzeczy, ale prawda jest taka, że gdyby nie istniała, praktycznie nie moglibyśmy się przemieszczać z miejsca na miejsce na masową skalę. Jej istnienie nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie wyroby hutnicze – przede wszystkim szyny, po których poruszają się pociągi, ale również inne elementy tego układu, jak druty trakcyjne i metalowe słupy, na których są one zawieszone. Okazuje się więc, że bez hut ciężko byłoby cokolwiek w gospodarce zdziałać.